Informatie

do 24 aug Morgenstern, Barchem

Prijs

Opleidingskosten aug 2023

 • Particulier € 335
 • ZZP € 425
 • Bedrijf  € 515

Verblijfkosten

  € 410

   Verblijf is op basis van een 2p-kamer arrangement, inclusief maaltijden.
   Aanvraag voor een 1p-kamer is alleen op medische gronden mogelijk.

   Vrijwillige CO2-compensatie € 3

   Aanmeldformulier

   Aanmelding ITIP

   Lichaam, liefde, levenslust

   Velden met een * zijn verplicht.

   Persoonsgegevens   Man
   Vrouw
   Anders

   Betaling


   Kostenspecificaties zie kolom links naast het inschrijfformulier.


   Verblijfkosten zoals aangegeven bij de prijsinformatie.


   Ik betaal zelf
   Mijn organisatie betaalt

   Persoonlijke specificaties


   Verblijf

   Te bereiken in geval van nood

   Wij stimuleren carpoolen, de deelnemerslijst wordt vooraf rond gestuurd.

   Voorwaarden deelname


   Voorwaarden deelname

   Je gaat deelnemen om je gehele potentieel aan kwaliteiten te leren kennen en in te zetten in je dagelijks bestaan. Uitgangspunt is dat je op jezelf kunt vertrouwen en dat je daardoor ook actief je vertrouwen kunt schenken. Uiteraard is degene die de leiding heeft vanuit het ITIP verantwoordelijk voor een goede overdracht van de stof. Maar het is niet zo dat je ‘met je laat doen, omdat de ander wel zal weten wat goed voor je is’. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat er met je gebeurt. Dat geldt ook als je onderling met elkaar werkt. Je tekent daarom voor het volgende:

   Bij deelname blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij jezelf. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van onderwezen leerstof en methoden. Noch de begeleiders, noch het ITIP zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van toepassen en uitvoeren van het geleerde. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of de gevolgen van deelname aan de groep.

   Het ITIP draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke informatie van de deelnemer.

   Ik ga akkoord met de voorwaarden deelname, algemene voorwaarden en de betalings- & annuleringsvoorwaarden.

   Privacy

   ITIP gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wil je meer weten, lees onze privacyverklaring.

   Voor meer informatie kun je contact opnemen met ITIP via telefoon: 0575 – 510 850 of e-mailadres: info@itip.nl.